Reševanje stanovanjskega vprašanja mladih

Kreativci Novosti pri Kreatif design-u

DOSEDANJE REŠITVE Po besedah mnogih, ki se ukvarjajo z vprašanjem stanovanjske politike v Sloveniji, tu ni prave strategije za ravnanje s stanovanji. Eden izmed strokovnjakov je tudi profesor dr. Ivo Lavrač z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: »Slovenija prave stanovanjske politike še nima.« Slovenija torej ob prehodu v post-socialistično obdobje ni pripravila nobenih novih strategij, stare strategije pa se upoštevajo ...

Primerjava lastništva in najema stanovanja

Kreativci Novosti pri Kreatif design-u

V tem članku smo arhitekti in notranji oblikovalci Kreatif Design povzeli naše ugotovitve ob raziskavi slovenskega stanovanjskega trga. Primerjava slednjih, nas je privedla do ugotovitev, kot so: Prednosti lastniškega stanovanja: varnost in stabilnost varnost za starost v Sloveniji velja za statusni simbol in osnovno kvaliteto življenja večja svoboda izbire pri načrtovanju in prilagajanju stanovanja in njegove izbire možnost dedovanja za ...

Analize stanovanj v Sloveniji

Kreativci Novosti pri Kreatif design-u

STANOVANJE V SLOVENIJI 2005 Največjo težavo v zvezi z nepremičninami Slovenci najpogosteje navajajo previsokime stroške za vzdrževanje nepremičnine. Večina Slovencev se presentljivo pritožuje predvsem nad visokimi stroški stanovanja in ne nad cenami nepremičnin, kar je pa mogoče pojastniti s tem, da se Slovenci najpogosteje odločamo za obnovo že obstoječe nepremičnine in ne za menjavo neprimerne nepremičnine. Druga najpogostejša težava Slovencev ...

PIANTONI JAHTA

Kreativci Industrijsko oblikovanje

Back to projects