Reševanje stanovanjskega vprašanja mladih

Kreativci Novosti pri Kreatif design-u

DOSEDANJE REŠITVE Po besedah mnogih, ki se ukvarjajo z vprašanjem stanovanjske politike v Sloveniji, tu ni prave strategije za ravnanje s stanovanji. Eden izmed strokovnjakov je tudi profesor dr. Ivo Lavrač z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: »Slovenija prave stanovanjske politike še nima.« Slovenija torej ob prehodu v post-socialistično obdobje ni pripravila nobenih novih strategij, stare strategije pa se upoštevajo ...

Primerjava lastništva in najema stanovanja

Kreativci Novosti pri Kreatif design-u

V tem članku smo arhitekti in notranji oblikovalci Kreatif Design povzeli naše ugotovitve ob raziskavi slovenskega stanovanjskega trga. Primerjava slednjih, nas je privedla do ugotovitev, kot so: Prednosti lastniškega stanovanja: -varnost in stabilnost -varnost za starost -v Sloveniji velja za statusni simbol in osnovno kvaliteto življenja -večja svoboda izbire pri načrtovanju in prilagajanju stanovanja in njegove izbire -možnost dedovanja za ...

Analize stanovanj v Sloveniji

Kreativci Novosti pri Kreatif design-u

STANOVANJE V SLOVENIJI 2005 Največjo težavo v zvezi z nepremičninami Slovenci najpogosteje navajajo previsokime stroške za vzdrževanje nepremičnine. Večina Slovencev se presentljivo pritožuje predvsem nad visokimi stroški stanovanja in ne nad cenami nepremičnin, kar je pa mogoče pojastniti s tem, da se Slovenci najpogosteje odločamo za obnovo že obstoječe nepremičnine in ne za menjavo neprimerne nepremičnine. Druga najpogostejša težava Slovencev ...

Stanovanjska problematika mladih

Kreativci Novosti pri Kreatif design-u

Naša prva objava na blogu je namenjena raziskavi stanovanjskih problemov mladih. Arhitekti in notranji oblikovalci pri Kreatif Design smo se osredotočili na raziskovanje problemov mladih, ki vplivajo na nezmožnost odselitve od doma, in posledic, ki jih njihova situacija ima na gradbeništvo in arhitekturo v Sloveniji. Eden poglavitnih razlogov za stanovanjske težave mladih je visoka brezposelnost. S povečano brezposelnostjo se že ...