arhitekt

Arhitekt – strošek ali dolgoročna naložba?

Kreativci Arhitektura, Novosti pri Kreatif design-u

V življenju večine posameznikov vsaj enkrat nastopi priložnost za večjo spremembo načina bivanja in večjo investicijo v nepremičnino. Večina kupcev nepremičnin si želi zgraditi udoben dom, lastniki hiš si ga želijo povečati ali prenoviti, lastniki stanovanj pa ga preurediti. Takrat se pojavi dilema: arhitekt da ali ne?

Našteli bomo 6 razlogov, zakaj arhitekt lahko odločilno pripomore k dobri zasnovi vašega doma in pripomore k prijetnemu bivanju. V primeru prodaje pa naložba prispeva k višji vrednosti in hitrejši sklenitvi posla.

1. ARHITEKTI NAČRTUJEJO DOLGOROČNO IN CELOVITO

Arhitekt je izobražen in izurjen, da si ogleda celotno situacijo, želje stranke in možnosti, ki jih ponuja lokacija oziroma da usmerja investitorja v najboljšo rešitev, ki odgovarja zahtevam predpisov, njegovim željam in možnostim, ki jih ponujajo sodobne tehnologije.
Investitorji se pogosto usmerijo v reševanje le vsakega problema posebej, arhitekt pa s premišljeno idejo ponudi rešitev, ki odgovori več izzivom hkrati.

2. ARHITEKT LAHKO PRIVARČUJE VEČ KOT STANE NJEGOVA STORITEV

Dobra razporeditev prostora je ključna za bivanjsko udobje. Arhitekt lahko s pametnim načrtovanjem zmanjša nepremičnino za nekaj kvadratnih metrov, brez da bi bila prizadeta funkcionalnost, kar predstavlja višjo vrednost od cene arhitekta. Marsikateri projektant, ki ni arhitekt, ponuja nizko ceno za izdelavo načrtov, vendar se dobri razporeditvi sploh ne posveča. Dobro premišljeno in usmerjeno načrtovanje, ki omogoča enostavno spreminjanje razporeditve in namembnosti prostorov tudi desetletja po prvotni investiciji, se investitorju vedno dobro obrestuje.

3. ZNANJE ARHITEKTA O NOVIH MATERIALIH IN TEHNOLOGIJAH JE KLJUČNO ZA SODOBNO GRADNJO

Danes razvoj novih in boljših gradbenih materialov zelo hitro napreduje. V zadnjem desetletju se je bistveno izboljšala natančnost gradnje, ki omogoča različne montažne gradnje. Prav tako pa so se izboljšali sami materiali, ki jih gradbena podjetja vgrajujejo v objekte. Ne glede na boljše gradbene materiale pa je zelo pomembna prava kombinacija ter rešitev vseh detajlov, za kar pa lahko poskrbi edino arhitekt že v času načrtovanja, saj so improvizirane rešitve na gradbišču manj premišljene, pogosto dražje in včasih izvedene z zastarelo tehnologijo.

4. TRAJNOSTNA GRADNJA NI NUJNO PASIVNA GRADNJA

Pred leti se je govorilo o pasivnih hišah, kot najboljšem načinu bivanja. Danes vemo, da trajnostna gradnja ni le včasih neupravičeno visoka investicija v toplotno izolacijo zunanjih sten, ampak je potrebno preučiti še mnoge druge vidike, kot na primer čistost zraka, ustreznost popolne izolacije od okolja, ustrezna izbira oken, oblike in izvedbe ostrešja …

5. IZKUŠEN ARHITEKT SKRAJŠA POSTOPEK PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA

Vsi arhitekti poznajo postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Razlike so v tem, koliko izkušenj ima arhitekt s pridobivanjem gradbenih dovoljenj in kako podrobno preuči vse predpise. Le primerno plačan arhitekt bo za naročnika preučil prav vse možnosti, ki jih ponujajo predpisi za njegovo lokacijo ter poiskal najboljšo rešitev. Arhitektova naloga je tudi, da investitorja opozarja na omejitve, ki jih določajo predpisi, in najde rešitev, da se željam naročnika kar se da približa.

Žal pa imajo, ne glede na trud arhitektov, velik vpliv na postopke pridobivanja gradbenega dovoljenja posamezni uradniki, ki v Sloveniji nimajo enotnih meril in pravil za izdajo gradbenih dovoljenj.

PRENOVA POSLOVNE STAVBE UPROM

6. KREATIF ARHITEKTI IŠČEMO »KREATIFNE« KOMPROMISE, KI TO NISO

Pri urejanju in načrtovanju prostora so zaradi tako različnih zahtev javnosti, tehnike in investitorja nujno potrebni kompromisi. Kako dobri so, pa je odvisno od vztrajnosti arhitektov pri njihovem iskanju. V svoji praksi smo velikokrat naleteli na različne izzive, pri katerih je potrebno skleniti kompromis. Premajhna parcela za gradnjo, premajhni odmiki od sosednjih parcel, visoke zahteve okoljevarstvenikov, zahteve varovanja kulturne dediščine, različne želje investitorjev v večstanovanjski hiši ter nizka finančna sredstva. Prav v vseh teh primerih pa smo z mediacijo in »kreatifnimi« rešitvami razvili pristope, kjer smo v 95% projektov pripeljali investicije do uresničitve vseh ključnih želja naročnikov.

Preverite naše storitve: ARHITEKTURA