KREATIF ARHITEKTI

Arhitekturni biro Kreatif Design je bil z željo po inovativni in napredni arhitekturi ustanovljen konec leta 2014. Danes studio sestavljamo kreativni mladi arhitekti, ki skušamo ustvarjati arhitekturo, ki bo segala vse do danes poznanih statičnih, kreativnih ali tehnoloških omejitev in želimo v prihodnje te meje tudi premikati. V ta namen smo sestavili ekipo z raznovrstnimi specializacijami, kar nam zagotovi, da so naši projekti na vseh nivojih vrhunsko dovršeni. Ko ustvarjamo, imamo arhitekti Kreatif Designa neprestano v mislih uporabnike, ki živijo vse hitrejše in bolj dinamično življenje. Naše sodobne rešitve so tem svetu preprosta odločitev, saj so zasnovane tako, da današnji stil življenja olajšajo. Arhitekti in notranji oblikovalci Kreatif Design razumemo svoje poslanstvo kot dolžnost, da ob snovanju vsakega projekta uporabljamo kreativno mišljenje, ki vas pripelje do še ne uresničenih rešitev. Ne želimo dopustiti, da bi ukalupili svoje delo na preizkušene rešitve, ampak skušamo iztisniti iz vsake situacije in nestandardnih zahtev naročnikov čim več kvalitetnih prostorov s kreativnimi rešitvami.

Preverite, ali je v vašem projektu arhitekt strošek ali naložba!

IZBRANI PROJEKTI


KREATIVNI ARHITEKTI NAČRTUJEMO ZA

Medicop
Uprom
Krovstvo-Petrovic-logo
Greenline
iskra
Chutys

ARHITEKTURNE STORITVE


Sodelovanje z arhitekti se začne že obe prvem stiku in zato je za nas pomembno, da nam naročniki čim bolje  predstavijo svoje želje in situacijo objekta ter tudi razkrije svoj način življenja. Samo vaši pogljobljeni predstavitvi lahko pripravimo ustrezno zastavljen projekt že od samega začetka. Opozorilo: Za pričetek izvajanja kakršnegakoli projekta, kjer je potrebno gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti geodetski posnetek stanja, dokazilo o lastništvu parcel in soglasja sosedov ter lokacijsko informacijo.

arhitekt

Prvo srečanje z arhitektom

Idejni projekt je osnova za gradnjo oziroma prenovo hiše ali poslovnega prostora. Predlog idejne rešitve se naredi na podlagi strankinih želja in možnosti, ki jih parcela ali objekt ponujata, v eni ali večih variantah.  Sestavni deli idejne zasnove so tlorisi, prerezi, pogledi ali pa fasade in pa 3d vizualizacija objekta.

Projekt idejne zasnove je osnova za pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij pristojnih soglasodajalcev za priključitev komunalne infrastrukture.

načrti arhitektov

Idejni načrti za zasnovo stanovanja ter razlaga prednosti takšne razporeditve

Naši naročniki si želijo predstavljati prostore preden v njih investirajo, zato izdelujemo odlične vizualizacije. Vizualizacije ali renderji, kot jih imenujemo so še posebej pomembni pri projektih namenjenih za nadaljno prodajo, saj predstavljajo edini način trženja še pred zaključkom gradnje.

VEČ NAŠIH RENDERJEV SI OGLEJTE TU! 
arhitekti predstavijo svojo idejo tako, da jo vsi razumejo

Renderji stanovanjske hiše

Projekt za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se izdela po potrditvi idejne zasnove s strani investitorja. Po starem se je ta projekt imenoval projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD z nastopom veljavnosti nove zakonodaje od leta 2018 pa se projekt imenuje Projekt za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja – DGD. Namen projekta DGD je pridobitev dovoljenja za gradnjo, ki ga potrdi upravna enota tekom izdelave projekta pa se hišo prilagodi vsem zahtevam iz občinskih aktov, vsem zahtevam soglasodajalcev in terenu bodoče lokacije objekta.

Pri Kreatif Design studiu vam uredimo vse za pridobitev gradbenega dovoljenja vključno z:

– Vse podatke zato, da se mnenjedajalci opredelijo glede skladnosti objekta
– Nadgrajeni idejni načrte arhitekture
– Izjavo statika o trdosti in stabilnosti objekta
– Geodetski posnetek (opravi geodet)

Kljub temu, da nova zakonodaja ne predvideva preverjanj za dejansko gradnjo pripročamo, da se pred izdelavo projekta izvedejo:
– Geomehansko poročilo tal

Za dejansko pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) pa investitorja pričakajo še naslednji stroški:
– Upravna taksa za izdajo lokacijske informacije ( naročite in plačate na občini)
– Upravna taksa za vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ( višina je odvisna od vrednosti objekta)
– Plačilo komunalnega prispevka (višino določi občina glede na komunalno ureditev zemljišča in površino objekta, plačate na občini)

načrti za pridobobitev gradbenega dovoljenja

Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

Projekt za izvedbo vsebuje vse risbe in popis del. Projekt za izvedbo se izvede po predhodno izdanem gradbenem dovoljenju. V projektu za izvedbo se predvidijo vsi potrebni materiali in vsa potrebna dela na posameznem področju.

Projekt za izvedbo mora vsebovati:

– Vodilno mapo

– Načrte arhitekture (tehnično poročilo, popis del in risbe)

– Načrte gradbenih konstrukcij ( statični izračuni s tehničnim poročilom, pozicijski in armaturni načrti)

– Načrt elektro instalacij ( izračuni s tehničnim poročilom, popis del in risbe)

– Načrt strojnih instalacij ( izračuni s tehničnim poročilom, popis del in risbe)

projekt za izvedbo

Projekt za izvedbo

Pri oblikovanju interierja ne gre le za izbor pohištva in materialov, saj lahko zanimivi in arhitekturno dovršeni interierji pomagajo k boljši kakovosti bivanja v prostoru. Projekt najlažje začnemo po ogledu in izmeri prostorov za prenovo. Na podlagi strankinih želja naredimo več variant idejne zasnove skupaj s 3d vizualizacijami v katerih so vidni materiali, barve in izbrani kosi opreme.

Ureditev obstoječega interierja obsega:

– Izmero sten in notranjih vrat

– Razporeditev in izbor notranje opreme

– Izbor luči in načrti za razsvetljavo

– Načrti strojnih instalacij

Prenova celostne podobe interierja obsega:

– Izbor materialov in barv za stropne in stenske površine

– Načrti polaganja keramike

– Izbor ali izris pohištva ter svetil

– 3d vizualizacije

Izris pohištve po meri:

– Izris idejne zasnove z izbranimi barvami pohištva

– Izris detajlov posameznih kosov pohištva in priprava risb za izvedbo

– Izbor materialov in barv

– 3d vizualizacije posameznih kosov pohištva

arhitekti

Z našimi kvalitetnimi gradbenimi in mizarskimi partnerji lahko izdelamo tudi projekt na ključ, kjer poskrbimo za vse od kreativne rešitve do kvalitetne izvedbe.

Primer:

projekt na ključ

OSTALE STORITVE