KREATIF ARHITEKTI


Arhitekturni biro Kreatif Design je bil z željo po inovativni in napredni arhitekturi ustanovljen konec leta 2014. Danes studio sestavljamo mladi kreativni arhitekti, ki ustvarjamo arhitekturo, ki sega vse do statičnih, kreativnih ali tehnoloških omejitev, in stremimo k temu, da te meje tudi premikamo. V ta namen smo sestavili ekipo z raznovrstnimi specializacijami, kar nam zagotavlja, da so naši projekti na vseh nivojih vrhunsko dovršeni. Ko ustvarjamo, imamo arhitekti Kreatif Designa v mislih neprestano uporabnike, ki živijo vse hitrejše in bolj dinamično življenje. Naše sodobne rešitve so preprosta odločitev, saj so zasnovane tako, da današnji stil življenja olajšajo. Arhitekti in notranji oblikovalci Kreatif Designa svoje poslanstvo razumemo kot dolžnost, da ob snovanju vsakega projekta uporabljamo kreativno mišljenje, ki vas pripelje do še ne uresničenih rešitev. Ne želimo dopustiti, da bi ukalupili svoje delo na preizkušene rešitve, ampak skušamo iz vsake situacije in nestandardnih zahtev naročnikov iztisniti čim več.

IZBRANI PROJEKTI


ARHITEKTURNE STORITVE


Sodelovanje z arhitekti se začne že obe prvem stiku in zato je za nas pomembno, da nam naročniki čim bolje  predstavijo svoje želje in situacijo objekta ter tudi razkrije svoj način življenja. Samo vaši pogljobljeni predstavitvi lahko pripravimo ustrezno zastavljen projekt že od samega začetka. Opozorilo: Za pričetek izvajanja kakršnegakoli projekta, kjer je potrebno gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti geodetski posnetek stanja, dokazilo o lastništvu parcel in soglasja sosedov ter lokacijsko informacijo.

arhitekt

Prvo srečanje z arhitektom

Idejni projekt je osnova za gradnjo oziroma prenovo hiše ali poslovnega prostora. Predlog idejne rešitve se naredi na podlagi strankinih želja in možnosti, ki jih parcela ali objekt ponujata, v eni ali večih variantah.  Sestavni deli idejne zasnove so tlorisi, prerezi, pogledi ali pa fasade in pa 3d vizualizacija objekta.

Projekt idejne zasnove je osnova za pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij pristojnih soglasodajalcev za priključitev komunalne infrastrukture.

načrti arhitektov

Idejni načrti za zasnovo stanovanja ter razlaga prednosti takšne razporeditve

Naši naročniki si želijo predstavljati prostore preden v njih investirajo, zato izdelujemo odlične vizualizacije. Vizualizacije ali renderji, kot jih imenujemo so še posebej pomembni pri projektih namenjenih za nadaljno prodajo, saj predstavljajo edini način trženja še pred zaključkom gradnje.

VEČ NAŠIH RENDERJEV SI OGLEJTE TU! 
arhitekti predstavijo svojo idejo tako, da jo vsi razumejo

Renderji stanovanjske hiše

Projekt za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se izdela po potrditvi idejne zasnove s strani investitorja. Po starem se je ta projekt imenoval projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD z nastopom veljavnosti nove zakonodaje od leta 2018 pa se projekt imenuje Projekt za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja – DGD. Namen projekta DGD je pridobitev dovoljenja za gradnjo, ki ga potrdi upravna enota tekom izdelave projekta pa se hišo prilagodi vsem zahtevam iz občinskih aktov, vsem zahtevam soglasodajalcev in terenu bodoče lokacije objekta.

Pri Kreatif Design studiu vam uredimo vse za pridobitev gradbenega dovoljenja vključno z:

– Vse podatke zato, da se mnenjedajalci opredelijo glede skladnosti objekta
– Nadgrajeni idejni načrte arhitekture
– Izjavo statika o trdosti in stabilnosti objekta
– Geodetski posnetek (opravi geodet)

Kljub temu, da nova zakonodaja ne predvideva preverjanj za dejansko gradnjo pripročamo, da se pred izdelavo projekta izvedejo:
– Geomehansko poročilo tal

Za dejansko pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) pa investitorja pričakajo še naslednji stroški:
– Upravna taksa za izdajo lokacijske informacije ( naročite in plačate na občini)
– Upravna taksa za vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ( višina je odvisna od vrednosti objekta)
– Plačilo komunalnega prispevka (višino določi občina glede na komunalno ureditev zemljišča in površino objekta, plačate na občini)

načrti za pridobobitev gradbenega dovoljenja

Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

Projekt za izvedbo vsebuje vse risbe in popis del. Projekt za izvedbo se izvede po predhodno izdanem gradbenem dovoljenju. V projektu za izvedbo se predvidijo vsi potrebni materiali in vsa potrebna dela na posameznem področju.

Projekt za izvedbo mora vsebovati:

– Vodilno mapo

– Načrte arhitekture (tehnično poročilo, popis del in risbe)

– Načrte gradbenih konstrukcij ( statični izračuni s tehničnim poročilom, pozicijski in armaturni načrti)

– Načrt elektro instalacij ( izračuni s tehničnim poročilom, popis del in risbe)

– Načrt strojnih instalacij ( izračuni s tehničnim poročilom, popis del in risbe)

projekt za izvedbo

Projekt za izvedbo

Z našimi kvalitetnimi gradbenimi in mizarskimi partnerji lahko izdelamo tudi projekt na ključ, kjer poskrbimo za vse, od kreativne rešitve do kvalitetne izvedbe.

Naš zadnji projekt na ključ si lahko ogledate tukaj.