Oblikovanje interierja ni le izbor pohištva in materialov, saj arhitekturno dovršeni interier prispeva k boljši kakovosti bivanja in učinkoviti uporabi prostorov. Notranje oblikovanje prostora prinaša pozitivne spremembe v vašem okolju, v vašem načinu razmišljanja, organiziranju prostora in časa. Na nas se obračajo uspešna podjetja in posamezniki, ki si želijo sprememb, in ki želijo sebi ter obiskovalcem z uporabo premišljeno oblikovanih prostorov omogočiti boljše bivanje in nadaljnji razvoj lastnih potencialov ali potencialov podjetja.

Za notranje oblikovanje prostora podjetja velja, da mora biti interjer usklajen z vrednotami podjetja, individualni projekti oblikovanja interierja pa so lahko povsem svojevrstni eksperimenti, ki so včasih namenjeni le naročniku. Oblikovanje interierja posameznikom ali podjetjem omogoča, da s skrbno izbranimi prostorski elementi izrazijo sebe, svoje vrednote, načela, svoje razmišljanje in usmerjenost v prihodnost. Zavedamo se, da je notranje oblikovanje prostora medij, prek katerega svetu sporočamo svoje ideje in svoj pogled na svet.Oblikovanje notranjosti življenjskih prostorov posameznika je proces vzajemnega sodelovanja med stranko, oblikovalcem in njegovimi podizvajalci.
Pri oblikovanju teh prostorov se notranji oblikovalec prilagaja vsem željam in potrebam stranke ter ji hkrati priporoča najboljšo praktično, funkcionalno ureditev prostora in estetiko ter ergonomijo predmetov, ki bodo vanj umeščeni.
Glavni cilj, ki si jih notranji oblikovalci zastavimo, so:
– Funkcionalna razporeditev
– Estetsko dovršen prostor
– Harmoničen izgled – usklajenost med vsemi elementi v prostoru
– Omogočanje enostavnega premikanja po prostoru in skrajšanja poti
– Skladnost z vnaprej dogovorjenimi načrti (končni produkt projekta mora ustrezati vizualizacijam oz. renderjem, ki jih naročnik prejme na začetku projekta, in ki jih lahko skozi projekt nadgrajuje ali spreminja)
Poleg tega pa notranji oblikovalec med samim izvajanjem skrbi za upravljanje s časom ter proračunom naročnika.
V estetskem smislu je notranje oblikovanje subjektivna panoga, saj se v največji meri prilagaja željam ter idejam naročnikov, s pomočjo strokovnjakov pa so te želje bolj premišljene in slonijo na dolgoletnih izkušnjah notranjega oblikovalca.

Notranje oblikovanje poslovnih prostorov se povsem razlikuje od notranjega oblikovanja za posameznike. Tu je na prvem mestu funkcionalnost prostora, ki se pomembno prepleta z brandom podjetja. Interjer poudari moto podjetja in vse vrednote, ki jih podjetje želi sporočiti svojim zaposlenim ter strankam.

Pri takšnem projektu se najprej posvetimo natančnem razmisleku o:
-Samem podjetju, bolj natančno pa:
-Kaj proizvaja?
-Kaj podjetje predstavlja?
-Kakšen je njegov “brand”?
-Kakšno sporočilo želi podjetje predati?
-Kakšni so cilji tega podjetja?

Ti odgovori so izjemno pomembni, saj bodo narekovali prve skice in ideje o zasnovi notranjosti prostorov. Postopek notranjega oblikovanja za podjetja je kompleksen proces, saj se velikokrat krešejo mnenja različnih posameznikov, vprašanje čemu dati poudarek pri organizaciji prostora in s tem tudi podjetja.

Idejo naročnika, obzirnost do dobrega počutja vseh zaposlenih in glavno sporočilo podjetja profesionalno združimo ter jih spretno artikuliramo v realnost.

Idejni projekt notranjega oblikovanja je prva stopnja projekta, ko naročnik predstavi vse svoje želje in potrebe. Običajno notranji oblikovalci izdelamo več variant tlorisne razporeditve prostora, več idejnih skic, 3d model prostora, izberejo se osnovni materiali, barve ter oblikovne rešitve pohištva. Idejno fazo projekta zaključimo z izdelavo skice za naročnike.
3d izrisi prostora dandanes prestavljajo enega glavnih delov procesa notranjega oblikovanja. To so računalniško narejene vizualizacije, ki nam prikažejo želeno končno stanje še pred prenovo ali gradnjo. Oblikovalci, arhitekti in drugi strokovnjaki tridimenzionalne izrise prostora uporabljamo za jasno komunikacijo med sabo in z naročnikom, ki lahko prostor prilagaja in optimizira po svojih željah.

VEČ NAŠIH 3D IZRISOV STANOVANJ SI OGLEJTE TU! 

3d vizualizacija je nepogrešljiva za izris notranje opreme prostorov. Razkrivamo, zakaj in kako vam ta pomaga ustvariti 3d izris stanovanja po vaših željah.

VEČ NAŠIH VIZUALIZACIJ NOTRANJE OPREME IN STANOVANJ SI OGLEJTE TU! 
Pri oblikovanju interierja ne gre le za izbor pohištva in materialov, saj lahko zanimivi in arhitekturno dovršeni interierji pomagajo k boljši kakovosti bivanja v prostoru. Projekt najlažje začnemo po ogledu in izmeri prostorov za prenovo. Na podlagi strankinih želja naredimo več variant idejne zasnove skupaj s 3d vizualizacijami, v katerih so vidni materiali, barve in izbrani kosi opreme.

Notranje oblikovanje lahko obsega:
-Osnovni izris električnih priključkov (pozicije vtičnic, pozicije luči, pozicije vtikačev)

-Izris vodovodnih in drugih strojnih instalacij (pozicije pip, pozicije klimatske naprave, vpiha prezračevanja itd.)

-Načrte polaganja keramike

-Izbor talnih oblog

-Izbor spuščenega stropa, oblog in tapet

-Izbor pohištva

-Izbor materialov za omare kuhinje

-Izris kuhinje

-Izris kopalnice in izbor kopalniške opreme

-Izbor luči in načrti za razsvetljavo
Kolaž predvidenih materialov in barvne sheme

Za zahtevnejše naročnike z našimi gradbenimi in mizarskimi partnerji izdelamo tudi projekt na ključ, kjer poskrbimo za vse, od kreativne rešitve do kvalitetne izvedbe. Za naročnike izvedemo tudi projektantski in gradbeni nadzor.
Moderno dizajnirana dnevna sobaNaš zadnji projekt na ključ si lahko ogledate tukaj.
Esenca notranjega oblikovanja je definitivno iskanje kreativ(f)nih rešitev. Zato pri Kreatif Designu stremimo k podrobnemu proučevanju ergonomije, funkcionalnosti ter v ospredje postavljamo iskanje kreativnih rešitev.
Smo arhitekturni biro, ki je v zelo kratkem času napredoval iz enoosebne družbe v organizacijo z več strokovnjaki na področjih arhitekture in notranjega oblikovanja ter pridobil širok spekter izkušenj in realizacij projektov. Mi ustvarjamo spremembe, ne le za naročnike, ampak za celotne organizacije ter njihove partnerje in puščamo brezčasno sled na oblikovanju prostora. Oblikovali smo interierje za uspešna slovenska podjetja, pohvalimo pa se lahko tudi z notranjim oblikovanjem za katarskega investitorja in za oblikovanje interierja v Tanzaniji.
Torej je Kreatif notranji oblikovalec prvovrstna izbira za vse tiste, ki pri prenovi ali novogradnji iščete dovršenost, dodano vrednost ter si želite stopiti v prihodnost.
Arhitekti in notranji oblikovalci