Reševanje stanovanjskega vprašanja mladih

Kreativci Novosti pri Kreatif design-u

DOSEDANJE REŠITVE Po besedah mnogih, ki se ukvarjajo z vprašanjem stanovanjske politike v Sloveniji, tu ni prave strategije za ravnanje s stanovanji. Eden izmed strokovnjakov je tudi profesor dr. Ivo Lavrač z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: »Slovenija prave stanovanjske politike še nima.« Slovenija torej ob prehodu v post-socialistično obdobje ni pripravila nobenih novih strategij, stare strategije pa se upoštevajo ...